Maaoikeusasiat

Asiakaspalvelukanslia on avoinna arkisin 8.00 - 16.15

Kanslia

Puhelin 029 56 46200

Faksi 029 56 46255

Maaoikeustuomari,
puhelin 029 56 46391

Maaoikeusinsinööri,
puhelin 029 56 46392

  • Maaoikeusasioina käsitellään maanmittaustoimituksista, kuntien kiinteistöinsinöörien ja tielautakuntien suorittamista toimituksista tehtyjä valitusasioita niiden kuntien osalta, jotka kuuluvat Varsinais-Suomen käräjäoikeuden maaoikeuden tuomiopiiriin .
  • Valitukset maanmittaustoimituksista, kuntien tielautakuntien suorittamista toimituksista sekä kiinteistöinsinöörien toimituksista jätetään käräjäoikeudelle. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tekemisestä.
  • Maaoikeusasian ratkaisuun voi hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta, mikäli korkein oikeus myöntää muutoksenhakuluvan. Muutoksenhakukirjelmä jätetään käräjäoikeudelle 60 päivän kuluessa ratkaisun julistamis- tai antamispäivästä. Kirjelmässä on esitettävä valituslupahakemus sekä valitus korkeimmalle oikeudelle.

Lisää maaoikeusasioista löytyy oikeuslaitoksen sivuilta.

 
Julkaistu 18.12.2019