Kundservice

Kundservicekansliet finns på första våningen i Åbo rättscenter.

Kansliet vid tingsrätten håller öppet vardagar 8.00 – 16.15.

  • I kansliet får du råd hur du skall sköta ärenden vid tingsrätten. Kansliet fungerar också som registratorskontor.
  • I delgivningskansliet betjänar stämningsmännen.
  • Arkiv

Förfrågningar som gäller faktureringen vid Egentliga Finlands tingsrätt kan göras per telefon via tingsrättens växel 029 56 46200. De olika handläggningsavgifterna hittar du på rättsväsendets webbsidor.

Fastighetsärendena har fr.o.m 1.1.2010 överförts till lantmåteriverket .

Inlämnande av rättegångshandlingar till domstol på elektronisk väg.

 
Publicerad 15.9.2016
Tillbaka till början |