Domstolspraktik

I Egentliga Finlands tingsrätt praktiserar 10 tingsnotarier i taget.

De ett år långa praktikperioderna börjar i början av varje månad (inte 1.1. och 1.7.). Det är möjligt att utföra praktiken också delvis vid Åbo hovrätt eller Åbo förvaltningsdomstol.

Den 1 januari 2017 överfördes valet av tingsnotarier från tingsrätterna till domarutbildningsnämnden, som inledde sin verksamhet då. Till nämndens uppgifter hör bland annat att sköta ordnandet av det centraliserade förfarandet för ansökan om praktikplatser enligt lagen om domstolspraktik samt urvalet och utnämningen av tingsnotarier.

 
Publicerad 30.3.2017
Tillbaka till början |