Militära rättegångsärenden

Såsom militära rättegångsärenden behandlas militära brott samt vissa andra brott, om gärningen har riktat sig mot försvarsmakten eller en annan krigsman.

Till domkretsen hör ett truppförband som ligger i närheten av Egentliga Finlands tingsrätt, dvs. Skärgårdshavets Marinkommando.

Militära rättegångsärenden behandlas enligt rättegångsordningen i brottmål. En tingsdomare fungerar som ordförande. Utöver honom hör två militära ledamöter till sammansättningen.

 
Publicerad 3.3.2014