Utsökningsbesvär

Besvär över en verkställighetsåtgärd eller över utmätningsmannens beslut avförs i Egentliga Finlands tingsrätt om verkställighetsåtgärden har utförts inom Egentliga Finlands tinsrätts domkrets.

Utsökningsbesvären riktas till Egentliga Finlands tingsrätt och lämnas in till kansliet hos den utmötningsmal som utfört åtgärden eller fattat beslutet.

Besvären blir anhängiga den dag då de har anlänt till kansliet i utsökningsverket . Utmätningsmannen ger sitt eget utlåtande till desvären och skickar sedan handlingarna till tingsrätten.

Ytterligare information om utsökningsärenden på rättsväsendets webbsidor.

 
Publicerad 4.3.2014