Företagssaneringsärenden

I företagssaneringsärenden omfattar Egentliga Finlands tingsrätts domkrets Västra Nylands samt Egentliga Finlands tingsrätters domkretsar.

Ärenden som gäller saneringsförfarandet behandlas av den domstol inom vars domkrets gäldenärens förvaltning huvudsakligen sköts.

Syftet med saneringsförfarandet är att trygga och förbättra förutsättningarna för sådan företagsverksamhet som är i ekonomiska svårigheter, men som fortfarande är livsduglig. Saneringsförfarandet ger rättsliga förutsättningar för sanering av livsdugliga företag och för undvikande av onödiga konkurser.

Möjligheten till saneringsförfarande gäller all slags företagsverksamhet. Saneringsförfarande kan tillämpas på enskilda näringsidkare, öppna bolag, kommanditbolag, samt aktiebolag och andelslag. Även yrkesutövare samt personer som idkar gårdsbruk eller fiske är sådana företagare som avses i lagen.

Ytterligare information om företagssaneringsärenden på rättsväsendets webbsidor.

 
Publicerad 3.3.2014