Muutoksenhaku

Oikeusapupäätökseen tyytymätön hakija voi saada tuomioistuimen ratkaisun oikeusaputoimiston päätökseen

Oikeusaputoimiston päätökseen tyytymätön hakija voi tehdä ratkaisupyynnön tuomioistuimelle. Ratkaisupyyntö tarkoittaa sitä, että tuomioistuin tutkii oikeusapuhakemuksen ja antaa siihen ratkaisun.

Ratkaisupyyntö tehdään kirjallisesti ja toimitetaan päätöksen tehneelle oikeusaputoimistolle. Oikeusaputoimisto voi myös itse oikaista tekemänsä päätöksen. Mikäli aihetta oikaisuun ei oikeusaputoimiston mielestä ole, oikeusaputoimisto siirtää ratkaisupyynnön tuomioistuimen tutkittavaksi. Tuomioistuin voi muuttaa oikeusaputoimiston päätöstä myös ratkaisupyynnön esittäneen vahingoksi.

Ratkaisupyyntö voidaan tehdä kaikista oikeusapupäätökseen sisältyvistä asioista. Edellytyksenä on, että esitetty oikeusapuhakemus tai korvauspyyntö on päätöksessä osittain tai kokonaan hylätty. Oikeusapupäätöksen yhteydessä hakija saa oikeusaputoimistosta valitusohjeet.

Ratkaisypyynnön sisältö

Ratkaisupyynnöstä tulee käydä ilmi

  • päätös, jota ratkaisupyyntö koskee
  • miltä osin ratkaisupyynnön esittänyt on päätökseen tyytymätön
  • millä perusteella ratkaisupyynnön esittänyt on päätökseen tyytymätön.

Hakijan tulee liittää ratkaisupyyntöön oikeusapupäätös sekä ne asiakirjat, joihin haluaa vedota.

Oikeuslaitoksen lomakesivulla on lomake ratkaisupyynnön tekemistä varten.

Valitusaika

Tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa voi ratkaisupyynnön esittää siihen saakka kunnes pääasiassa annettu ratkaisu on saanut lainvoiman. Tuomioistuimen ulkopuolisissa asioissa ratkaisupyyntö on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

Tuomioistuimen päätökseen voi hakea muutosta sekä pääasian yhteydessä että erikseen. Tuomioistuin antaa menettelyohjeet päätökseensä tyytymättömälle.

 
Julkaistu 11.11.2013