Asiakas

Asiakas voi hakea oikeusapua täyttämällä internetissä oikeushallinnon asiointipalvelussa sähköisen lomakkeen. Asiakas kirjautuu järjestelmään pankkitunnuksillaan. Jos asiakkaalla ei ole pankkitunnuksia, tulee hänen kääntyä joko oikeusaputoimiston tai oikeusapuasioita hoitavan lakimiehen puoleen. Järjestelmään kirjauduttuaan asiakas antaa sähköisellä lomakkeella tiedot asiasta, johon hän oikeusapua hakee sekä tulo- ja varallisuustietonsa. Sähköisessä asioinnissa ei oikeusavun hakijalta edellytetä tositteita tuloistaan ja varallisuudestaan, vaan tiedot tarkistetaan pistokokein. Oikeusapupäätöksen hän saa e-kirjeenä.

Oikeusapulaskurilla asiakas voi tehdä koelaskennan mahdollisuuksistaan saada maksutonta tai osittain korvattavaa oikeusapua. Laskurin käyttäminen ei edellytä kirjautumista itse järjestelmään.

Asiointipalvelussa asiakas voi varata ajan sähköisesti oikeusaputoimistoon uuden hakemuksen yhteydessä tai avoimeen asiaan.

 
Julkaistu 3.1.2017