Avustaja/puolustaja voi lähettää asiakkaansa puolesta oikeusapuhakemuksen sähköisesti oikeusaputoimistoon sekä puolustajanmääräyshakemuksen tuomioistuimeen oikeushallinnon asiointipalvelun kautta.

Avustajien pääsy järjestelmään perustuu oikeusapuasioita hoitavista lakimiehistä tehtävään avustajarekisteriin. Rekisteriin kuuluminen on edellytys toimimiselle avustajana oikeusapuasiassa. Avustajarekisteriin avustajien tulee ilmoittaa nimi, henkilötunnus, titteli, tilinumero osoitetiedot ja y-tunnus (yritys). Helpoin tapa saada tiedot avustajarekisteriin on ilmoittaa ne seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: oikeudenkayntikustannukset.hml@palkeet.fi

Järjestelmään rekisteröity avustaja voi kirjautua järjestelmään pankkitunnuksillaan. Kun pankkitunnuksilla kirjautunut henkilö löytyy oikeusapujärjestelmän avustajarekisteristä, on käytettävissä avustajille tarkoitetut palvelut: laskuerittelyn tekeminen, oikeusapuhakemuksen, puolustajan määräyksen hakemuksen ja asianomistajan avustajan hakemuksen tekeminen. Yhdellä tunnistautumisella voi tehdä useamman hakemuksen tai laskun.

Järjestelmä mahdollistaa myös yhteisötunnistautumisen, jossa oikeusapuasioita hoitava toimisto tunnistautuu järjestelmään toimistona. Toimistossa järjestelmän käyttöön oikeutettu henkilö voi omilla käyttäjätunnuksillaan kirjautua järjestelmään ja täyttää tietoja samassa toimistossa avustajarekisteriin kirjattujen henkilöiden puolesta.

Oikeusapupäätös muutoksenhakuohjeineen toimitetaan avustajalle/puolustajalle e-kirjeenä. Ratkaisupyyntöä ei tehdä sähköisesti, vaan lomakkeella oikeusaputoimistolle, jossa se syötetään järjestelmään.

Oikeusapulaskurilla avustaja voi tehdä koelaskennan asiakkaansa mahdollisuuksista saada oikeusapua. Laskurin käyttäminen ei edellytä tunnistautumista itse järjestelmään.

 
Julkaistu 3.1.2017