Palkkio- ja kuluvaatimukset

Avustajat ja puolustajat esittävät kaikki palkkio- ja kuluvaatimukset valtion varoista tuomioistuimille sähköisesti oikeushallinnon asiointipalvelun kautta, mikäli

  • oikeusapupäätös on tehty oikeusaputoimistossa 1.3.2010 jälkeen tai
  • julkisen puolustajan tai asianomistajan oikeudenkäyntiavustajan määräys on annettu tai oikeusavusta päätetty tuomioistuimessa 1.8.2012 jälkeen.

Vaatimukset esitetään päiväkohtaisesti toimenpiteittäin ilmoittamalla päivämäärä, laskutuslaji (toimenpiteen laatu eli istuntoaika, matkaaika istuntoon, matkakulut jne.) ja kesto tunteina. Tuomioistuin lisää istuntokäsittelyyn kuluneen ajan.

Järjestelmään on toteutettu liittymärajapinta, jonka kautta toimiston laskutusjärjestelmään syötetyt tiedot siirtyvät automaattisesti oikeusapujärjestelmään. Tällöin myös toimiston laskutusjärjestelmässä on oltava vastaava liittymärajapinta oikeusavun järjestelmään. Mikäli toimistolla ei ole järjestelmän kanssa yhteensopivaa laskutusohjelmistoa, avustaja kirjaa toimenpiteet sekä toimistonsa ohjelmistoon että oikeusapujärjestelmään.

 
Julkaistu 3.1.2017