Tuloselvitys

Hakija selvittää tulonsa ja menonsa sekä varallisuutensa ja velkansa kuiteilla ja muilla tositteilla. Useimmin tarvittavat tiedot ilmenevät pankin tiliotteista, toimeentulotukipäätöksestä tai verotodistuksesta.

Jos oikeusapua haetaan sähköisesti, ei hakemukseen liitetä tositteita tai selvityksiä. Sähköisesti ilmoitettujen tietojen oikeellisuus tarkastetaan pistokokein sekä oikeusaputoimistossa. Tositteet on tämän vuoksi säilytettävä.

Oikeusapua haettaessa oikeusaputoimistolle tulee esittää seuraava selvitys:

Tulot

 • Säännölliset ansiotulot: viimeisin palkkakuitti tai palkkatodistus
 • Epäsäännölliset ansiotulot: palkkakuitit puolelta vuodelta tai palkkatodistus
 • Eläketulo: tiliote tai eläkelaitoksen viimeisin ilmoitus eläkkeen määrästä
 • Työttömyys-, äitiys-, sairaus-, tapaturmavakuutuksen päivärahat, opinto-, kodinhoidon- ja asumistuet: tiliote, viimeisin maksuilmoitus
 • Yritystoiminnasta ja ammatinharjoittamisesta saadut tulot: kirjanpitäjän todistus, viimeisin tuloslaskelma tai verotodistus
 • Elatusavut ja –tuet: tiliote tai elatussopimus
 • Korko-, osinko-, vuokra- ja muut pääomatulot: tiliote tai muu riittävä selvitys
 • Lapsilisät: ei tarvita kuittia
 • Muut veronalaiset tulot: riittävä selvitys

Menot

 • Verot: palkkakuitti tai verokortti
 • Vuokra/yhtiövastike: maksukuitti, tiliote, vuokrasopimus tai asumistukipäätös
 • Omakotitalon hoitokulut: ilman eri selvitystä hyväksytään käytännössä enintään 250 euroa/kk; mikäli kulut ovat suuremmat, niistä tulee esittää maksukuitit esim. puolen vuoden ajalta
 • Asuntolainan korot: tiliote
 • Päivähoitomaksut, elatusmaksut: maksukuitti tai tiliote
 • Velkajärjestelysuoritukset: tosite maksuohjelman mukaisesta suorituksesta (maksukuitti/tiliote)
 • Ulosottomenot: palkkakuitti, maksukuitti tai tiliote

Varallisuus

Varallisuutena ei oteta huomioon perheen vakinaista asuntoa, tavanomaista vapaa-ajan asuntoa ja autoa, jos niiden arvo on kohtuullinen suhteessa perheen kokoon ja tarpeeseen, eikä niistä esitetä selvitystä.

Velat vähennetään varallisuuden käyvästä arvosta. Edellä mainitun omaisuuden hankintaa varten otettua velkaa ei oteta huomioon.

 • Talletukset: pankkikirja tai tiliote
 • Kiinteä omaisuus: verotustodistus
 • Asunto-osakkeet: verotustodistus
 • Osuus kuolinpesässä tai avoimessa yhtiössä: verotustodistus
 • Kulkuvälineet: verotustodistus
 • Sijoitukset, kuten osakkeet, rahasto-osuudet: ote arvo-osuustodistuksesta, rahoitusyhtiön todistus
 
Julkaistu 3.3.2014