Muut kuin oikeudenkäyntiasiat

Oikeudenkäyntien ohella oikeusapuun kuuluvat myös muut asianajopalvelut. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi oikeudellinen neuvonta, vastapuolen kanssa käytävät sovintoneuvottelut, perunkirjoitukset, avustaminen osituksessa ja perinnönjaossa, asiakirjojen laadinta ja valitusten teko.

Oikeusapuna muita asianajopalveluja antavat vain julkiset oikeusavustajat, eivät yksityiset avustajat.

Ulkomailla hoidettavissa asioissa oikeusapu kattaa oikeudellisen neuvonnan.

 
Julkaistu 5.6.2013