Oikeudenkäyntiasiat

Oikeudenkäyntiasioissa asianosainen tarvitsee yleensä avukseen asiantuntevan avustajan, esimerkiksi kantajana ollessaan nostamaan kanteen ja syytettynä puolustamaan häntä. Jos asia kuitenkin on sen laatuinen, että hakija kykenee itsekin hoitamaan sen, ei avustajaa tuomioistuinkäsittelyyn myönnetä.

Tällaisia asioita ovat yleensä:

  • yksinkertaiset hakemusasiat, kuten riidattomat avioerot
  • rikosasiat, joissa odotettavissa on sakkorangaistus, tai muu selvä asia, esimerkiksi rattijuopumus
  • verotusta tai julkista maksua koskevat asiat
  • asiat, joissa vaatimukset perustuvat kunnan jäsenyyteen.

Näissäkin asioissa voi kuitenkin oikeusaputoimistossa saada neuvontaa.

Asiakas voi valita, haluaako hän oikeudenkäynnissä avustajakseen julkisen oikeusavustajan vai yksityisen avustajan.

Oikeusapua ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata.

 
Julkaistu 5.6.2013