Puolustaja rikosasiassa

Rikosoikeudenkäynnissä ja esitutkinnassa vastaajalla on eräissä tapauksissa oikeus taloudellisesta asemastaan riippumatta saada itselleen puolustaja.

Törkeästä rikoksesta epäillylle sekä pidätettynä tai vangittuna olevalle henkilölle puolustaja määrätään hänen pyynnöstään. Omasta aloitteestaan tuomioistuin voi määrätä puolustajan henkilölle, joka on alle 18-vuotias tai joka ei kykene puolustamaan itseään.

Puolustajaksi määrätään julkinen oikeusavustaja, asianajaja tai muu lakimies, jolla on lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana. Yleensä tehtävään määrätään vastaajan itsensä esittämä henkilö.

Palkkion puolustajalle maksaa valtio. Rikoksesta tuomittu vastaaja velvoitetaan korvaamaan puolustajan palkkio valtiolle. Jos vastaajalla olisi kuitenkin tulojensa perusteella oikeus julkiseen oikeusapuun, hänen velvollisuutensa korvata palkkio valtiolle määräytyy sen mukaisesti.

 
Julkaistu 25.8.2014