Julkinen oikeusavustaja

Valtion oikeusaputoimistossa työskentelevän lakimiehen virkanimike on julkinen oikeusavustaja.

Julkisen oikeusavustajan viran kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen muu ylempi korkeakoulututkinto kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinto sekä riittävä kokemus oikeudenkäyntiavustajan työstä tai tuomarin tehtävien hoitamisesta. Useimmiten julkiset oikeusavustajat ovat varatuomareita eli he ovat valmistumisensa jälkeen suorittaneet tuomioistuinharjoittelun käräjäoikeudessa.

Oikeusministeriö nimittää oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtajan. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja nimittää julkisen oikeusavustajan.

Julkisen oikeusavustajan työ on asianajotyötä ja julkinen oikeusavustaja on toiminnassaan velvollinen noudattamaan hyvää asianajajatapaa. Tältä osin hän on Suomen Asianajajaliiton valvonnan alainen. Julkisista oikeusavustajista yli puolet kuuluu Suomen Asianajajaliittoon. Julkinen oikeusavustaja on saamansa toimeksiannon hoitamisessa itsenäinen ja riippumaton.

Julkisen oikeusavustajan työ vaatii monipuolista lainopillista tietämystä ja hyviä ihmissuhde- ja neuvottelutaitoja. On osattava esittää asiat selkeästi sekä kirjallisesti että suullisesti. Työ vaatii myös hyvää stressinsietokykyä, koska työtehtävät ovat koko ajan vaihtelevia ja kiireellisiä ja asiakkaat ovat usein elämänsä kriisitilanteessa.

Oikeusaputoimistojen yhteystiedot.

Julkaistu 7.2.2021