Lainsäädäntö

  • Oikeusapulaki (257/2002) ja sen muutokset (972/2004, 927/2008, 137/2009, 460/2011 ja 720/2011)
  • Laki valtion oikeusaputoimistoista (258/2002) ja sen muutokset (698/2004, 577/2008 ja 929/2008)
  • Valtioneuvoston asetus oikeusavusta (388/2002) ja sen muutokset (997/2004, 1208/2005, 867/2007 ja 1008/2009)
  • Valtioneuvoston asetus oikeusavun palkkioperusteista (palkkioasetus) (290/2008) ja sen muutos (424/2012)
  • Oikeusministeriön asetus valtion oikeusaputoimistoista (390/2002) ja sen muutokset (1284/2005 ja 12/2009)
  • Oikeusministeriön asetus oikeusapupiireistä sekä oikeusaputoimistojen toimipaikoista ja edunvalvonta-alueista (1089/2011)
 
Julkaistu 3.3.2014