Valtion oikeusaputoimistot

Oikeusavun antamista varten valtiolla on oikeusaputoimistoja

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien oikeusaputoimistoissa annetaan oikeusapuun oikeutetuille kaikenlaisia asianajopalveluja. Asianajotehtäviä suorittaessaan oikeusaputoimistojen julkiset oikeusavustajat ovat itsenäisiä ja riippumattomia.

1.1.2019 lukien oikeusaputoimistoissa annetaan myös talous- ja velkaneuvontaa yksityishenkilöille ja pienimuotoista yritystoimintaa harjoittaville ammatin- ja elinkeinonharjoittajille. Neuvontaa antavat talous- ja velkaneuvojat.

Oikeusaputoimistoja on 23 (ml Ahvenanmaan oikeusapu- ja edunvalvontatoimisto) ja ne sijaitsevat yleensä käräjäoikeuspaikkakunnilla. Oikeusaputoimistolla voi tarvittaessa olla useampi kuin yksi toimipaikka. Toimistoissa työskentelee noin 220 oikeusavustajaa ja saman verran toimistohenkilökuntaa. Talous- ja velkaneuvojia on noin 140. Asiakas voi kääntyä minkä hyvänsä oikeusaputoimiston puoleen, luontevinta on käyttää lähintä.

Oikeusaputoimiston esimiehenä toimii johtava julkinen oikeusavustaja. Toimistot kuuluvat hallinnollisesti oikeusapu- ja edunvalvontapiireihin, joita on kuusi ja joita johtaa viraston päällikkönä oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja.

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirejä ovat Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirit.

Oikeusaputoimistoissa hoidetaan vuosittain noin 50 000 oikeusapuasiaa.

 
Julkaistu 27.12.2018