Etusivu » Oikeusavustaja » Valtion oikeusaputoimistot

Valtion oikeusaputoimistot

Oikeusavun antamista varten valtiolla on oikeusaputoimistoja

Valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiirien oikeusaputoimistoissa annetaan oikeusapuun oikeutetuille kaikenlaisia asianajopalveluja. Asianajotehtäviä suorittaessaan oikeusaputoimistojen julkiset oikeusavustajat ovat itsenäisiä ja riippumattomia.

Oikeusaputoimistoja on 23 (ml Ahvenanmaan oikeusapu- ja edunvalvontatoimisto) ja ne sijaitsevat yleensä käräjäoikeuspaikkakunnilla. Oikeusaputoimistolla voi tarvittaessa olla useampi kuin yksi toimipaikka. Toimistoissa työskentelee noin 220 oikeusavustajaa ja saman verran toimistohenkilökuntaa. Asiakas voi kääntyä minkä hyvänsä oikeusaputoimiston puoleen, luontevinta on käyttää lähintä.

Oikeusaputoimiston esimiehenä toimii johtava julkinen oikeusavustaja. Toimistot kuuluvat hallinnollisesti oikeusapu- ja edunvalvontapiireihin, joita on kuusi ja joita johtaa viraston päällikkönä oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja.

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirejä ovat Etelä-Suomen, Itä-Suomen, Kaakkois-Suomen, Lounais-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen sekä Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirit.

Oikeusaputoimistoissa hoidetaan vuosittain noin 50 000 oikeusapuasiaa.

 
Julkaistu 30.9.2016