Yksityinen avustaja

Yksityisiä asianajopalveluja saa asianajo- ja lakiasiaintoimistoista sekä muista oikeudellisia palveluja tarjoavista yrityksistä

Asianajaja on Suomen Asianajajaliittoon kuuluva lakimies, jonka toimintaa valvovat sekä Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta että oikeuskansleri. Asianajaja on velvollinen noudattamaan hyvää asianajajatapaa. Asianajajan ammattinimikettä saavat käyttää ainoastaan asianajajaluetteloon merkityt asianajajat.

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on lakimies, joka on saanut oikeudenkäyntiavustajalautakunnalta luvan toimia oikeudenkäyntiavustajana. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on toimiessaan tuomioistuimessa oikeudenkäyntiasiamiehenä tai avustajana velvollinen noudattamaan hyvää asianajajatapaa vastaavia ammattieettisiä sääntöjä. Tältä osin luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan, oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ja oikeuskanslerin valvonnan alainen.

 
Julkaistu 22.9.2016