Työjärjestykset

Oikeusapu- ja edunvalvontapiirin johtaja määrää työjärjestyksellä muun muassa siitä, miten edunvalvonnan päämiehet jakautuvat eri toimistoille. Oikeusapu- ja edunvalvontapiirien työjärjestysten liitteissä luetellaan ne edunvalvontatoimistot ja ostopalveluntuottajat, jotka tuottavat edunvalvontapalveluja kyseisen piirin alueella. Se, miltä palveluntarjoajalta päämies voi saada edunvalvontapalveluja, määräytyy pääsääntöisesti hänen kotikuntansa perusteella. Työjärjestysten liitteissä luetellaan minkä kunnan asukkaille kukin edunvalvontatoimisto tai ostopalveluntuottaja tarjoaa edunvalvontapalveluja.

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestys

Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestys

Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestys

Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestys

Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestys

Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiirin työjärjestys

 
Julkaistu 13.1.2017