Talouden suunnittelu

Jotta talous pysyisi tasapainossa, sitä täytyy suunnitella.

Aloita suunnitelman tekeminen käymällä läpi kaikki kotitalouden tulot ja menot kuukausitasolla. Joinain kuukausina menot voivat olla tuloja suuremmat. Osa maksuista tulee säännöllisesti kuukausittain, osa muutaman kerran vuodessa. Menojen vaihteluun voit varautua talouden suunnittelulla, jolloin tulosi ja menosi pysyvät tasapainossa.

Kotitalouden yleisimmät tulot muodostuvat palkkatuloista tai eläketuloista. Muita tuloja voivat olla erilaiset tuet, kuten työttömyystuki, lapsilisät, asumistuki tai pääomatulot.

Kotitalouden pakollisia menoja ovat vuokra, sähkö, vesi, työmatkakulut ja ruoka. Jos taloudella on velkaa, pakollisia menoja ovat myös lainanlyhennykset. Muita tärkeitä menoja ovat muun muassa terveydenhoitokulut, vakuutusmaksut, puhelin- ja internetmaksut.

 
Julkaistu 31.12.2018