Laskujen maksujärjestys

Tärkeysjärjestys löytyy helpoimmin, kun mietit jokaisen laskun kohdalla mitä tapahtuu, jos jätät sen maksamatta. Asumiseen liittyvien maksujen, kuten vuokra, vastike, sähkö ja vesi, laiminlyönti vaarantaa asumisen ja työssäkäynnin. Myös sellaisten välttämättömien menojen, kuten ruoka-, terveydenhoito-, puhelin-, päivähoito- ja vakuutuslaskujen maksamatta jättäminen vaikeuttaa elämää.

Pienet laskut ja velat kannattaa hoitaa ennen suuria, koska perinnässä niistä aiheutuu suhteellisesti enemmän lisäkustannuksia. Jos veloissasi on muita osapuolia kuten kanssavelallisia tai takaajia, harkitse, onko tällaisen velan maksaminen sinun tapauksessasi tärkeämpää kuin vain omissa nimissäsi olevan velan.

Yksittäisten laskujen ja pienten lainojen maksaminen pois mahdollisimman nopeasti säästää rahaa ja helpottaa maksamista. Pienissä lainoissa on tavallisesti suurimmat korot ja kulut ja niihin kertyy suhteellisesti suuremmat perintä- ja tuomiokulut kuin isompiin velkoihin. Kun eri velkoja on vähemmän, velkoja on helpompi hallita. Voit myös huomata, että maksujärjestelyillä selviydytkin kaikkien velkojen maksamisesta.

Pienempien velkojen maksamiseen voi auttaa asuntolainan lyhennysvapaajakso. Pankki saattaa periä lyhennysvapaasta melko suuret kulut, siksi kerralla kannattaa sopia riittävän pitkä lyhennysvapaajakso. Jos asuntolainassa tai muussa vakuudellisessa velassasi on takaaja tai toisen omaisuutta vakuutena, tarvitset hänen suostumuksensa. Voit myös yrittää sopia takaajan tai vakuudenantajan kanssa, että hän hoitaa velkoja sen aikaa, että saat muita velkoja maksettua pois.

Päästä ulosottoon mieluummin suoraan ulosottokelpoisia laskuja ja velkoja kuin niitä, joihin haetaan maksutuomiota oikeudesta. Näin säästät oikeudenkäyntikuluissa. Suoraan ulosottokelpoisia maksuja ovat kunnan tai valtion saatavat kuten verot, sakot, pysäköintivirhemaksut, joukkoliikenteen tarkastusmaksut, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut, sairaalalaskut, kunnan elatustuki tai päivähoitomaksu ja liikennevakuutusmaksut.

 
Julkaistu 31.12.2018