Tulojen selvittäminen

Selvitä ja kirjaa ylös kaikki taloutesi tulot ja tuet, jotka saat kuukausittain. Käytä apuna palkkalaskelmia, ilmoituksia etuuksista, pankkitiliotteita ja sähköisistä palveluista löytyviä tietoja. Jos kaikkia tulotietoja ei ole tallessa, muistele, mitä tuloja taloudellasi on, ja milloin saat seuraavan kerran rahaa tilillesi.

Mieti, onko tuloihisi tulossa muutoksia lähiaikoina, esimerkiksi palkankorotus, asumistuen muuttuminen tai lapsilisän lakkaaminen. Ota myös huomioon mahdolliset kuukausittain muuttuvat tulot, kuten palkkaan liittyvät lisät, päivärahat ja kilometrikorvaukset.

Tarkista, että ennakonpidätysprosentti on oikealla tasolla, ja että olet hakenut kaikkia taloudellesi kuuluvia sosiaalietuuksia. Etuuksia hakiessa ota huomioon, että tukien saaminen saattaa kestää viikkoja.

Kun lasket yhteen käteen jäävän summan palkasta, kaikki taloutesi saamat etuudet ja muut tulot, saat sen summan, joka taloudellasi on käytössä kuukausittain.

Esimerkkejä eri tulolajeista:

 • palkkatulot (pää- ja sivutulot)
 • tulot elinkeinotoiminnasta
 • Kelan eläkkeet
 • työeläkkeet
 • työttömyyspäiväraha tai työmarkkinatuki
 • sairauspäiväraha
 • opintoraha
 • äitiys-, isyys- tai vanhempainraha, kotihoidon tuki
 • lapsilisä, elatustuki
 • asumistuki
 • hoitotuki, vammaistuki
 • muut tulot, esim. palkkiot, vuokra- ja pääomatulot.


 
Julkaistu 31.12.2018