Varallisuus

Talouden suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon oma varallisuus. Varallisuus tarkoittaa omaisuutesi rahallista arvoa. Omaisuus taas tarkoittaa asioita, joihin sinulla on omistusoikeus.

Omaisuutta voi käyttää luoton tai muun velan vakuutena. Vakuutena käytetty omaisuus on tavallisimmin asunto-osake tai kiinteistö.

Joskus voi olla tarpeen myydä omaisuutta ja siitä saaduilla rahoilla maksaa velkoja tai niiden lyhennyksiä. Tällaista omaisuutta ovat esimerkiksi arvopaperit, yhtiöosuudet, rahastosäästötilit, kuolinpesäosuudet tai moottoriajoneuvot.

 
Julkaistu 31.12.2018