Maksuvaran laskeminen

Maksuvara tarkoittaa rahamäärää, jolla velkoja maksetaan sekä kuukausittain että yhteensä velkajärjestelyn aikana. Maksuvaran laskentatapa perustuu oikeusministeriön asetukseen maksukyvyn arvioinnin perusteista. Jos haet velkojen järjestelyä, laskelma auttaa sinua valmistautumaan järjestelyyn. Näet mihin joudut sitoutumaan useammaksi vuodeksi.

Velkajärjestelyssä maksuohjelman kesto on yleensä kolme tai viisi vuotta. Lähtökohtaisesti maksaisit velkoja kolmessa vuodessa määrän, jonka saat kertomalla maksuvarasi 36 kuukaudella. Viidessä vuodessa maksaisit määrän, jonka saat kertomalla maksuvarasi 60 kuukaudella. Jos omistusasunto voidaan säilyttää, maksuohjelman kesto on huomattavasti pidempi.

Maksuvarasi voi myös olla negatiivinen, jolloin puhutaan velkajärjestelyn nollaohjelmasta.

Tällöin välttämättömät menosi ovat suuremmat kuin tulosi. Vaikka sinulla ei olisi maksuvaraa, voit joutua maksamaan lisäsuoritusta velkojillesi, jos tulosi nousevat tai saat omaisuutta maksuohjelman aikana.

Laskelma kertoo laskentahetken maksuvaran. On hyvä miettiä, onko lähiaikoina tuloihin tai menoihin odotettavissa muutoksia, joiden takia maksuvara muuttuu. Esimerkiksi kun palkka nousee ja maksuvara nousee, kun jäädään eläkkeelle, jolloin tulo pienenee ja maksuvara pienenee, tai kun lapsi täyttää 17 vuotta, jolloin lapsilisä loppuu ja maksuvara pienenee.

Maksuvaran laskentaperiaatteita käytetään myös sovintojärjestelyissä velkojien kanssa ja pienin poikkeuksin Takuusäätiön takausta sekä sosiaalista luottoa haettaessa.

Talous- ja velkaneuvonta auttaa sinua maksuvaran laskemisessa.

 
Julkaistu 17.4.2020