Organisaatio

Kainuun oikeusaputoimisto kuuluu Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen järjestäminen alueellaan.

Oikeusapupalveluiden järjestäminen on huolehtimista siitä, että oikeusapulaissa (257/2002) ja muualla laissa tai asetuksessa oikeusaputoimistojen tehtäväksi sädettyjä palveluja on tarjolla tasapuolisesti oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella.

Kainuun oikeusaputoimistossa annetaan oikeusapuun oikeutetulle kaikenlaisia asianajopalveluja. Asianajotehtäviä suorittaessaan oikeusaputoimiston julkiset oikeusavustajat ovat itsenäisiä ja riippumattomia ja velvollisia noudattamaan hyvää asianajotapaa.

Henkilökunta koostuu julkisista oikeusavustajista ja oikeusapusihteereistä. 
Julkaistu 2.3.2020