Henkilöstö

Johtava julkinen oikeusavustaja

Taina Harju

Julkiset oikeusavustajat

Iiro Auriola
Niko Ohvo
Carina Rämö
Emilia Salmenoja
Marja-Leena Vänniä

Talous- ja velkaneuvojat

Rauno Junttila
Juha-Matti Neuvonen
Linda Saarinen

Oikeusapusihteerit

Johanna Kojo
Mervi Korkeavuori
Marja-Liisa Saarikkomäki
Anita Vankka (talous- ja velkaneuvonta)
Nina Westermarck-Helin

 
Julkaistu 7.4.2020