Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste.pdf (pdf, 0.01 Mt)

Asiakirjajulkisuuskuvaus (pdf, 0.25 Mt)

Tietosuojavastaava

Teemu Jokinen
teemu.jokinen(at)oikeus.fi
Puhelin 029 5661921

Tietosuojavaravastaava

Asta Ruokolainen
asta.ruokolainen(at)oikeus.fi
Puhelin 029 56 61927

(at) korvataan @ merkillä

 
Julkaistu 17.12.2020