Offentlig rättshjälp

Rättshjälpsbyrån är ett ämbetsverk inom justitieministeriets förvaltningsområde. Dess uppgift är att tillhandhålla rättshjälpstjänster. Mellersta Österbottens och Österbottens rättshjälpsbyrå hör från och med 1.10.2016 till Västra och Inre Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt.

Anvisning för kunder med anledning av coronaviruset / Asiakasohje koronaviruksen johdosta / Customer information regarding the Corona virus

Byrån betjänar vardagar under tjänstetid kl. 8.00 – 16.15. Från 18.3.2020 och framåt sker kontakten med byrån i första hand via internet eller telefon. Om det bokas ett möte på byrån så avboka om ni misstänker att ni smittats, om ni har symptom på flunssa eller om ni blivit utsatta för coronaviruset.

Toimisto palvelee arkisin virastoaikana klo 8.00 – 16.15. Yhteydenpito toimistoon ja asiakastapaamiset tapahtuvat 18.3.2020 lukien ensisijaisesti etäyhteyden tai puhelimen välityksellä. Jos sovitaan tapaaminen toimistoon, tapaamiseen ei tule saapua, jos epäilette saaneenne tartunnan, teillä on flunssan oireita tai olette altistuneet koronavirukselle.

The office is open during business hours 8.00 – 16.15. From 18.3.2020 contact with the office is conducted primarily via telephone or remote connection. If a meeting has been arranged, kindly do not come to the office if you suspect that you have been infected, if you have flu symptoms or if you have been exposed to the virus.


Tid bokas genom att ansöka om rättshjälp elektroniskt eller genom att ringa till närmsta verksamhetsställe. (Elektronisk tidsbokning gäller i det här skedet endast rättshjälpsärenden)

Vasa verksamhetsställe - offentlig rättshjälp

OBS! Intressebevakningens konktaktuppgifter finns på deras egna sidor.


Besöksadress: Justitiehuset, Korsholmsesplanaden 43, 3. vån., 65100 Vasa

Telefonnummer: Tidsbeställning 029 566 1249 (må-fre kl. 09:30-11:00 och 13:00-14:30
Fax: 029 56 61241
E-post: pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Växel: 029 566 1240
Vasa verksamhetsställe, ekonomi- och skuldrådgivning

Ekonomi- och skuldrådgivningen är öppen 8:00-16:15. Tid för besök hos rådgivare bokas per telefon eller besök.Besöksadress: Justitiehuset, Korsholmsesplanaden 43, 3. vån, 65100 Vasa

Telefonnummer: 029 56 61245
Fax: 029 56 61299
E-post: pohjanmaa.velkaneuvonta(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Karleby verksamhetsställe - offentlig rättshjälp

OBS! Intressebevakningens konktaktuppgifter finns på deras egna sidor.


Besöksadress: Ämbetshuset, Torggatan 40, 67100 Karleby

Telefonnummer: 029 56 61270
Fax: 029 56 61241
E-post: pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Karleby verksamhetsställe, ekonomi- och skuldrådgivning

Ekonomi- och skuldrådgivningen är öppen 8:00-16:15. Tid för besök hos rådgivare bokas per telefon eller besök.Besöksadress: Fabriksgatan 3-5, 67100 Karleby

Telefonnummer: 029 56 61245
Fax: 029 56 61299
E-post: pohjanmaa.velkaneuvonta(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Jakobstads verksamhetsställe - offentlig rättshjälp

OBS! Intressebevakningens konktaktuppgifter finns på deras egna sidor.


Besöksadress: Ämbetshuset Ebba Brahe, Kanalesplanaden 1, 2 vån, 68600 Jakobstad
Postadress: Pb 114, 68601 Jakobstad

Telefonnummer: 029 56 61266
Fax: 029 56 61241
E-post: pohjanmaa.oikapu(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
 
Publicerad 19.8.2020