Perunkirjoituksessa tarvittavat liitteet

Asioidessasi perunkirjoitusasiassa oikeusaputoimistossa, ota mukaasi:

 • virkatodistukset kaikista kuolinpesän osakkaista heidän kotipaikkansa rekistereistä (väestörekisteri tai seurakunta), vainajan sukuselvitys 15-ikävuodesta kuolemaan saakka kaikista rekistereistä, joissa hän on ollut kirjoilla (myös oikeusaputoimisto voi hankkia nämä)
 • testamentti
 • avioehtosopimus/osituskirja
 • ensiksi kuolleen puolison jälkeen laadittu perukirja sukuselvityksineen ja liitteineen
 • tallelokero
 • selvitys henkivakuutuksesta / - ryhmähenkivakuutuskorvauksista
 • annetut lahjat ja ennakkoperinnöt

Varat (vainajan ja lesken)

 • käteiset varat
 • pankin tiliote/saldotodistus kaikista vainajan sekä lesken nimissä olevista talletuksista kuolinpäivän mukaisine pääomineen ja korkoineen
 • asunto-osakeyhtiön nimi ja osakekirjojen numerot, huoneiston osoite, pinta-ala ja käypä arvo
 • kiinteistön lainhuudatuspöytäkirjan ote ja käypä arvo
 • kuolinpesänosuudet
 • kulkuneuvot (autot, asuntovaunut, veneet ym.)
 • arvopaperit / arvo-osuudet
 • kauppaliikkeiden jäsenyydet/bonukset/etuudet
 • luettelo irtaimistosta, jos jotain erittäin arvokasta
 • muu omaisuus, jolla taloudellista arvoa (esim. yritysvarallisuus)
 • saatavat (palkka, päiväraha, maksupalautukset ym. (tiliote kuolinpäivän jälkeiseltä ajalta)

Velat:

 • pankki- ja muut velat, pääoma ja korot kuolinhetkellä (myös lesken)
 • takaukset
 • kuitit ja laskut kaikista kuolinpäivänä maksamatta olleista laskuista (vainajan velkaa)
 • sairaalamaksut (viimeinen laskutusjakso)
 • verotus, lisäverot / veronpalautukset
 • kuitit ja laskut hautajaiskuluista (hautaustoimisto, seurakunnan lasku, muistotilaisuuden kulut, kuolinilmoitus)
 • hautakiven kustannusarvio / varaus hautakiveen
 • selvitys hautausavustuksesta/sosiaalivirasto tms.

Jotta perunkirjoitus voidaan hoitaa oikeusapuasiana, tulee asiakkaaksemme tulevalla olle mukanaan omat ja mahdollisen puolisonsa taloudelliset selvitykset (ks. oikeusapua varten tarvittavat selvitykset ).

 
Julkaistu 11.2.2014