Organisaatio

Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto kuuluu Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen järjestäminen alueellaan.

Oikeusapupalveluiden järjestäminen on huolehtimista siitä, että oikeusapulaissa (257/2002) ja muu-alla laissa tai asetuksessa oikeusaputoimistojen tehtäväksi säädettyjä palveluja on tarjolla tasapuoli-sesti oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella

Keski-Uudenmaan oikeusaputoimistossa annetaan oikeusapuun oikeutetuille kaikenlaisia asianajopalveluja. Asianajotehtäviä suorittaessaan oikeusaputoimiston julkiset oikeusavustajat ovat itsenäisiä ja riippumattomia ja velvollisia noudattamaan hyvää asianajotapaa.

Henkilökunta koostuu julkisista oikeusavustajista, oikeusapusihteereistä,sekä tukitoiminnoissa toimivista virkamiehistä.

Keski-Uudenmaan oikeusaputoimisto saa uuden johtavan julkisen oikeusavustajan 1.8.2018 alkaen.

 
Julkaistu 17.5.2018