Rättshjälp, öppethållningstid och tidbeställning

Öppethållningstid och tidbeställning

Kontoren är öppet kl. 8.00 - 16.15.

Klientmottagning med tidsbeställning. Tiden kan beställas per telefon:

  • Kouvola kontor, telefon 029 566 0280
  • Kotka kontor, telefon 029 566 0250
  • Fredrikshamn, telefon 029 566 0250 (endast med tidbeställning)

E-post

Kymenlaakso.oikapu(at)oikeus.fi.

Ersätt (at) med @ vid sändande av e-post.

Att skicka skyddad e-post

Dokument som är sekretessbelagda eller innehåller känsliga uppgifter ska i första hand skickas till ministeriet och ämbetsverken via justitieministeriets tjänst för skyddad e-post (https://turvaposti.om.fi). Den avgiftsfria tjänsten är säker och lätt att använda.Om skyddad e-post skickas till ämbetsverkets officiella e-postadress, ska det i ämnesfältet, själva meddelan-det och i bilagorna anges behövliga identifikationsuppgifter (namn, vad ärendet gäller osv.) så att den som tar emot meddelandet kan förmedla det till rätt person, vet vad ärendet gäller och vem som har skickat det. Under länken finns anvsiningar om hur det går till att skicka skyddad e-post till justitieministeriet och ämbetsverken. Att skicka skyddad e-post: bruksanvisning till kunder (pdf, 0.22 Mt)

 
Publicerad 28.9.2016