Kymmenedalens rättshjälpsbyrå

Kymmenedalens rättshjälpsbyrå är ett ämbetsverk inom justitieministeriets förvaltningsområde. Dess uppgift är att tillhandhålla rättshjälpstjänster och ordna allmän intressebevakning i förmyndarverksamheten.

Kymmenedalens rättshjälpsbyrå har kontor i Kotka och Kouvola samt sidomottagning i Fredrikshamn.

Kymmenedalens rättshjälpsbyrås allmän intressebevakningsregion: Fredrikshamn, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä Pyttis och Vederlax.

Lähimmät kunnat: Iitti

Kouvola kontor, rättshjälp
Besöksadress: Råd- och polishus, Kauppalankatu 43 C, 45100 Kouvola

Telefonnummer: 029 56 60280
Fax: 029 56 60299
E-post: kymenlaakso.oikapu(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Växel: 029 56 60280
Kotka kontor, rättshjälp
Besöksadress: Statens ämbetshus, Vuorikatu 5 C, 1. kerros, 48100 Kotka
Postadress: PL 179, 48101 Kotka

Telefonnummer: 029 56 60250
Fax: 029 56 60259
E-post: kymenlaakso.oikapu(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Växel: 029 56 60250
Fredrikshamn sidomottagning, rättshjälp

Klientmottagning endast med tidbeställning


Besöksadress: Fredrikshmns råd- och polishus, Raatihuoneentori 4, 2. kerros, 49400 Fredrikshamn
Postadress: PL 179, 48101 Fredrikshamn

Telefonnummer: 029 56 60250
Fax: 029 56 60259
E-post: kymenlaakso.oikapu(at)oikeus.fi
  Obs, när du skickar e-post, ersätt (at) med @.
Växel: 029 56 60250
 
Publicerad 23.2.2018