Organisaatio

Päijät-Hämeen oikeusaputoimisto kuuluu Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen järjestäminen alueellaan.

Oikeusapupalvelujen järjestäminen on huolehtimista siitä, että oikeusapulaissa (257/2002) ja muu-alla laissa tai asetuksessa oikeusaputoimistojen tehtäväksi säädettyjä palveluja on tarjolla tasapuoli-sesti oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella

Päijät-Hämeen oikeusaputoimistossa annetaan oikeusapuun oikeutetuille kaikenlaisia asianajopalveluja. Asianajotehtäviä suorittaessaan oikeusaputoimiston julkiset oikeusavustajat ovat itsenäisiä ja riippumattomia ja velvollisia noudattamaan hyvää asianajotapaa.

Henkilöstö koostuu julkisista oikeusavustajista, oikeusapusihteereistä sekä tukitoiminnoissa toimivista virkamiehistä.

Päijät-Hämeen oikeusaputoimistoa johtaa johtava julkinen oikeusavustaja Arto Kantonen.

 
Julkaistu 2.7.2018