Ekonomi- och skuldrädgivningen

Ekonomi- och skuldrådgivningen övergick 1.1.2019 från kommunerna till staten. Tjänsten tillhandahålls vid rättshjälpsbyråerna.

Ekonomi- och skuldrådgivningstjänsterna är de samma som förut. Tjänsten är avgiftsfri för klienten. Klienten kan anlita vilken som helst rättshjälpsbyrå oberoende av sin hemkommun.

Se länken nedan för mer information om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning

 
Publicerad 28.6.2019