Henkilöstö


Johtava julkinen oikeusavustaja

Saara Lukkarinen, varatuomari

Julkiset oikeusavustajat

Iiris Jokinen
Eija Lehkonen
Tomas Määttä
Joni Salminen

Talous- ja velkaneuvojat
Merja Korhonen
Kirsti Koskelainen
Päivi Hietala

Oikeusapusihteerit
Pirjo Bohndieck
Anu Helkala (talous- ja velkaneuvonta)
Liisa Jäkälä-Kallio (talous- ja velkaneuvonta)
Jenni Korhonen
Tiina Kukkonen
Ulla-Riitta Mononen
Parkko Emmi
 
Julkaistu 12.6.2019