Organisaatio

Oulun oikeusaputoimisto kuuluu Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen järjestäminen alueellaan.

Oikeusapupalveluiden järjestämien on huolehtimista siitä, että oikeusapulaissa (257/2002) ja muualla laissa tai asetuksessa oikeusaputoimistojen tehtäväksi säädettyjä palveluja on tarjolla tasapuolisesti oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella.

Oulun oikeusaputoimistossa annetaan oikeusapuun oikeutetulle kaikenlaisia asianajopalveluja. Asianajotehtäviä suorittaessaan oikeusaputoimiston julkiset oikeusavustajat ovat itsenäisiä ja riippumattomia ja velvollisia noudattamaan hyvää asianajotapaa.

Henkilökunta koostuu julkisista oikeusavustajista ja oikeusapusihteereistä.

Oulun oikeusaputoimistoa johtaa johtava julkinen oikeusavustaja Tapio Maakanen.

 
Julkaistu 27.9.2018