Organisaatio

Pirkanmaan oikeusaputoimisto kuuluu Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Länsi- ja Sisä -Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen järjestäminen alueellaan.

Oikeusapupalveluiden järjestäminen on huolehtimista siitä, että oikeusapulaissa (257/2002) ja muu-alla laissa tai asetuksessa oikeusaputoimistojen tehtäväksi säädettyjä palveluja on tarjolla tasapuoli-sesti oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella

Pirkanmaan oikeusaputoimistossa annetaan oikeusapuun oikeutetuille kaikenlaisia asianajopalveluja. Asianajotehtäviä suorittaessaan oikeusaputoimiston julkiset oikeusavustajat ovat itsenäisiä ja riippumattomia ja velvollisia noudattamaan hyvää asianajotapaa.

Henkilökunta koostuu julkisista oikeusavustajista, oikeusapusihteereistä, sekä tukitoiminnoissa toimivista virkamiehistä.

Pirkanmaan oikeusaputoimistoa johtaa johtava julkinen oikeusavustaja Anna-Leena Murto


 
Julkaistu 7.12.2020