Oikeusavun organisaatio

Rauman oikeusaputoimisto kuuluu Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen järjestäminen alueellaan.

Oikeusapupalveluiden järjestäminen on huolehtimista siitä, että oikeusapulaissa (257/2002) ja muualla laissa tai asetuksessa oikeusaputoimistojen tehtäväksi säädettyjä palveluja on tarjolla tasapuolisesti oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella

Rauman oikeusaputoimistossa annetaan oikeusapuun oikeutetuille kaikenlaisia asianajopalveluja. Asianajotehtäviä suorittaessaan oikeusaputoimiston julkiset oikeusavustajat ovat itsenäisiä ja riippumattomia ja velvollisia noudattamaan hyvää asianajotapaa.

Henkilökunta koostuu julkisista oikeusavustajista, oikeusapusihteereistä sekä tukitoiminnoissa toimivista virkamiehistä.

Rauman oikeusaputoimistoa johtaa johtava julkinen oikeusavustaja Seppo Lehti.

Lisätietoja oikeusavusta voit lukea alla olevasta linkistä:

Talous- ja velkaneuvonnan organisaatio

Talous- ja velkaneuvonta siirtyi 1.1.2019 kunnilta valtiolle ja palvelua tuottavat oikeusaputoimistot.

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut säilyvät ennallaan. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Talous- ja velkaneuvonnan asiakas voi kääntyä haluamansa oikeusaputoimiston puoleen kotikunnasta riippumatta.

Lisätietoja talous- ja velkaneuvonnasta voit lukea alla olevasta linkistä

Yleistä talous- ja velkaneuvonnastaAvautuu uuteen ikkunaanAvautuu uuteen ikkunaan

 
Julkaistu 23.8.2019