Henkilöstö

Johtava julkinen oikeusavustaja
Rantanen Arsi

Julkiset oikeusavustajat
Hiisikero Sami
Kalliomäki Teija
Kareila Tuomo
Kemppainen Elina
Pääkkönen Kari
Pääkkönen Kiira
Rajala Anne
Repo Sami
Tuomala Riikka
Yli-Kesti Arita

Talous- ja velkaneuvojat
Jokinen Arja
Laakso Krista
Teikari Merja
Tuumi Eine
Vehkamäki Anneli

Oikeusapusihteerit
Grönfors Anniina
Kalliomäki Pirjo (talous- ja velkaneuvonta)
Kankaisto Merja
Laakso Annika
Peltola Etta
Ruonala Kirsi
Saari Pirjo (talous- ja velkaneuvonta)
Saarikoski Tiina
Salmi Katja
Sammaljärvi Kristiina
Valonen Karoliina
Vigren Virpi

 
Julkaistu 22.8.2019