Oikeusavun organisaatio

Satakunnan oikeusaputoimisto kuuluu Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiriin.

Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri on oikeusministeriön hallinnonalalla toimiva virasto, jonka tehtävänä on oikeusapu- ja edunvalvontapalvelujen järjestäminen alueellaan.

Oikeusapupalveluiden järjestäminen on huolehtimista siitä, että oikeusapulaissa (257/2002) ja muu-alla laissa tai asetuksessa oikeusaputoimistojen tehtäväksi säädettyjä palveluja on tarjolla tasapuoli-sesti oikeusapu- ja edunvalvontapiirin alueella

Satakunnan oikeusaputoimistossa annetaan oikeusapuun oikeutetuille kaikenlaisia asianajopalveluja. Asianajotehtäviä suorittaessaan oikeusaputoimiston julkiset oikeusavustajat ovat itsenäisiä ja riippumattomia ja velvollisia noudattamaan hyvää asianajotapaa.

Henkilökunta koostuu julkisista oikeusavustajista ja oikeusapusihteereistä sekä tukitoiminnoissa toimivista virkamiehistä.

Satakunnan oikeusaputoimistoa johtaa johtava julkinen oikeusavustaja Arsi Rantanen.

Lisätietoja oikeusavusta voit lukea alla olevasta linkistä

Yleistä oikeusavustaAvautuu uuteen ikkunaan

Talous- ja velkaneuvonnan organisaatio

Talous- ja velkaneuvonta siirtyi 1.1.2019 kunnilta valtiolle ja palvelua tuottavat oikeusaputoimistot.

Talous- ja velkaneuvonnan palvelut säilyvät ennallaan. Palvelu on asiakkaalle maksutonta. Talous- ja velkaneuvonnan asiakas voi kääntyä haluamansa oikeusaputoimiston puoleen kotikunnasta riippumatta.

Lisätietoja talous- ja velkaneuvonnasta voit lukea alla olevasta linkistä

Yleistä talous- ja velkaneuvonnastaAvautuu uuteen ikkunaan

 
Julkaistu 22.8.2019