Hyödyllisiä linkkejä

Sivuja, joilta voi tulostaa mm. viraston toimialaan kuuluvia lomakkeita:

Kansaneläkelaitos , Kelan etuudet ja niiden hakeminen

Kriminaalihuoltolaitos , Porin aluetoimisto

Kuluttajaneuvonta

Maistraatti , mm. holhoustoimi, edunvalvonta ja muuttoilmoituksen tekeminen

Porin perusturvakeskus , Sosiaali- ja perhepalvelut

Satakunnan käräjäoikeus

Lounais-Suomen poliisilaitos

Maahanmuuttovirasto

Satakunnan edunvalvontatoimisto

Satakunnan ulosottovirasto

TE-Palvelut , mm. työvoimapalvelut

Vakuutuskeskus , yleistä tietoa vakuutustoiminnasta sekä tietoja mm. potilasvakuutuksesta

Valtiokonttori , mm. rikosvahinkolain nojalla maksettavat korvaukset ja korvauspalvelut sotien veteraaneille.

Verohallinto

 
Julkaistu 22.8.2019