Rättshjälpsbeslut

Rättshjälpsbyrån beslutar om rättshjälp beviljas.

Rättshjälpsbyrå fattar beslut om rättshjälpen både i rättegångsärenden och i andra ärenden. Rättshjälpsbeslutet ges skriftligen åt sökanden, och i det anges
  • det ärende i vilket rättshjälp beviljas
  • den domstol som behandlar ärendet
  • sökandens ekonomiska ställning
  • det datum från vilket förmånen gäller
  • vilka förmåner som ingår i rättshjälpen
  • rättshjälpstagarens självriskandel och
  • biträdets namn.

Om sökanden får avslag på sin ansökan om rättshjälp kan han söka ändring med en begäran om avgörande. Med beslutet fogas anvisningar om hur man söker ändring.

Om rättshjälpstagarens ekonomiska omständigheter förändras måste han underrätta rättshjälpsbyrån om saken. Rättshjälpsbyrån eller domstolen kan då ändra rättshjälpsbeslutet. När ett rättshjälpsbeslut ändras eller det besluts att rättshjälpen skall upphöra bestäms det samtidigt om rättshjälpstagaren skall betala ersättning till staten och i så fall till vilket belopp.

 
Publicerad 21.8.2013