Bli klient inom ekonomi- och skuldrådgivningen

Ekonomi- och skuldrådgivning ges vid de statliga rättshjälpsbyråerna. Du kan anlita vilken som helst rättshjälpsbyrå för att få ekonomi- och skuldrådgivningstjänster.

Du kan anlita tjänsterna vid alla rättshjälpsbyråns verksamhetsställen. Alla verksamhetsställen har inte alltid en ekonomi- och skuldrådgivare på plats, men du kan ordna ett möte med en rådgivare också vid ett sådant verksamhetsställe genom att boka en tid. På rättshjälpsbyråernas webbplatser finns kontaktuppgifter till verksamhetsställena.

För ett möte med en ekonomi- och skuldrådgivare ska du alltid boka tid i förväg genom att ringa till ekonomi- och skuldrådgivningens telefontjänst.

Du kan få ekonomi- och skuldrådgivning också som distansservice vid en annan rättshjälpsbyrå, vid kommunens servicepunkt eller genom att använda din hemdator eller en mobil enhet. Också när tjänsten tillhandahålls på distans ska du boka tid i förväg.

Telefonrådgivning ges i ekonomi- och skuldrådgivarnas telefontjänst. För telefonrådgivning behöver du inte boka tid, men vänligen beakta att tjänsten är öppen endast under bestämda tider. Tiderna och telefonnumren för rättshjälpsbyråernas telefontjänster finns på rättshjälpsbyråernas webbplatser.

Du kan kontakta ekonomi- och skuldrådgivningen också per e-post. Ekonomi- och skuldrådgivningens e-postadresser finns på rättshjälpsbyråernas webbplatser. När du är klient inom ekonomi- och skuldrådgivningen kan du också lämna handlingar per e-post. Rättshjälpsbyrån ger anvisningar för hur handlingar ska lämnas.

 
Publicerad 31.12.2018