Ekonomisk planering

För att din ekonomi ska vara i balans bör du planera den.

Gör upp en plan genom att gå igenom ditt hushålls samtliga inkomster och utgifter per månad. Under vissa månader kan utgifterna vara högre än inkomsterna. Vissa betalningar kommer regelbundet varje månad, andra några gånger per år. Du kan förbereda dig på variationer i utgifterna genom ekonomisk planering, varvid dina inkomster och utgifter är i balans.

Hushållets vanligaste inkomster utgörs av löneinkomster eller pensionsinkomster. Andra inkomster kan vara olika slags understöd, såsom arbetslöshetsunderstöd, barnbidrag, bostadsbidrag eller kapitalinkomster.

Hushållets obligatoriska utgifter är hyra, elektricitet, vatten, kostnader för arbetsresor och mat. Om hushållet har skulder är låneamorteringarna också obligatoriska utgifter. Övriga viktiga utgifter är bland annat hälso- och sjukvårdskostnader, försäkringspremier samt telefon- och internetavgifter.

 
Publicerad 20.4.2020