Betala räkningar i tur och ordning

Du hittar enklast en prioritetsordning när du vid varje räkning tänker på vad som händer om du låter bli att betala räkningen. Försummelse av att betala boendekostnader, såsom hyra, vederlag, elektricitet och vatten, är en risk för boendet och jobbet. Livet kan också bli svårare om du inte betalar vissa nödvändiga utgifter som mat-, hälsovårds-, telefon-, dagvårds- och försäkringsfakturor.

Små räkningar och skulder bör betalas före stora utgifter, eftersom de vid indrivning orsakar relativt sett större kostnader. Om vissa av dina skulder inkluderar andra parter, som medgäldenärer eller borgensmän, bör du tänka på om det är viktigare att betala sådana skulder än skulder som endast är i ditt namn.

När du betalar enskilda räkningar och små lån så fort som möjligt sparar du pengar och betalningen blir lättare. Räntorna och kostnaderna är vanligen betydligt högre för små lån än för stora lån, och indrivnings- och rättegångskostnaderna är relativt sett större för små lån. När du har ett fåtal olika skulder är det enklare att hantera skulderna. Du kommer också att inse att du genom betalningsarrangemang klarar av att betala alla skulder.

Betalningen av små skulder kan underlättas av en amorteringsfri period för bolån. Bankerna kan ta ut ganska stora avgifter för en amorteringsfri period, och därför är det bra att på en gång avtala om en tillräckligt lång amorteringsfri period. Om du har en borgensman eller ställt någon annans egendom som säkerhet för ditt bolån eller någon annans skuld med säkerhet, behövs dennes samtycke. Du kan också försöka komma överens med borgensmannen eller säkerhetsställaren om att denne betalar av skulderna tills du har betalat tillbaka andra skulder.

Om du har både direkt utsökningsbara räkningar och skulder och sådana för vilka en ansökan om betalningsdom har lämnats till domstolen, är det bättre att lämna direkt utsökningsbara fordringar för utsökning. På så sätt sparar du in på rättegångskostnader. Direkt utsökningsbara avgifter är kommunala eller statliga fordringar, till exempel skatter, böter, felparkeringsavgifter, kontrollavgifter inom kollektivtrafiken, klientavgifter inom social- och hälsovården, sjukhusräkningar, kommunens underhållsstöd eller dagvårdsavgift och trafikförsäkringspremier.

 
Publicerad 31.12.2018