Betalningsförmåga

Det är särskilt viktigt att du kartlägger din betalningsförmåga om du funderar på att med ett lån köpa ett större föremål, till exempel en bil eller bostad. Då måste din betalningsförmåga räcka till för att klara av de månatliga delbetalningarna av lånet. Dessutom bör din ekonomi räcka till för oväntade utgifter.

Med betalningsförmåga avses din förmåga att betala räkningar på förfallodagarna. Betalningsförmågan beskriver huruvida dina inkomster räcker till för ditt hushålls utgifter och huruvida din ekonomi har en marginal. Genom att beräkna din betalningsförmåga kan du bedöma om du har råd med nya inköp, hur mycket du skulle kunna betala av en ny skuld och om du kan spara pengar.

När du har utrett och antecknat dina inkomster och utgifter och subtraherat utgifterna från dina nettoinkomster, ser du hur stor din betalningsförmåga är.

Du har betalningsförmåga om dina inkomster är minst lika höga som dina utgifter. Om utgifterna är högre än inkomsterna har du inte betalningsförmåga och skuldsätter dig om du inte åtgärdar situationen. Om du har tillgångar kan du eventuellt betala en del av utgifterna med intäkter från en tillgång, till exempel hyresintäkter eller utdelningsinkomster, eller genom att sälja tillgångar.

Tänk även på om du har möjlighet att öka dina inkomster. Om det inte är möjligt måste du för att klara av utgifterna pruta på något och fundera på vilka utgiftsposter som är viktiga, vad du behöver och vad du kan avstå från.

Bedöm din betalningsförmåga:

Din betalningsförmåga räcker endast till för de obligatoriska utgifterna.

= Ej betalningsförmåga för ytterligare inköp eller utgifter. Din ekonomi är sårbar.
Din betalningsförmåga räcker även till för andra, i praktiken ofta återkommande utgifter, till exempel utgifter för hälsovård, fritidsintressen, kläder och datatrafik. =

Måttlig betalningsförmåga. Din ekonomi klarar även av tillfälliga, oväntade utgifter.

Din betalningsförmåga räcker även till för andra utgifter, till exempel glasögon, vitvaror och semesterresor, eller för att utöka familjen eller om räntorna på skulderna förhöjs. Dessutom kan du spara pengar. = God betalningsförmåga.
 
Publicerad 31.12.2018