Utredning av utgifter

Utred och anteckna ditt hushålls samtliga utgifter. Utnyttja kontoutdrag och räkningar och förvara kvitton eller anteckna dina inköp efter att du gjort sådana. Om du saknar vissa utgiftsuppgifter kan du försöka minnas vilka utgifter du har och hur stora räkningarna är.

De flesta räkningar skickas regelbundet varje månad. Vissa räkningar skickas dock inte så ofta, till exempel elräkningen kan skickas med två eller tre månaders mellanrum. Ibland kan det hända att förfallodagen för en räkning går ut oväntat fort.

En del av utgifterna är sådana utgifter som du är tvungen att förbinda dig till under lång tid framåt. Sådana regelbundna utgifter är till exempel hyra eller vederlag, elektricitet, kostnader för arbetsresor, försäkringar, dagvård, lån och avbetalningar. Vanligen återkommer dessa utgifter i lika stora belopp, och på kort sikt kan du inte påverka dem.

Dessutom går pengar regelbundet till mat, kläder, resor och fritidsintressen. Du kan dock överväga hur mycket du har råd när det gäller dessa kostnader. Om din ekonomi är ansträngd och du är tvungen att spara in på vissa kostnader, är de ovannämnda sådana du enklast kan påverka.

 
Publicerad 31.12.2018