Vad ska man göra om en coronakrisen försvagar den egna ekonomin?

Coronakrisen kan försvåra dina penningärenden och hanteringen av den egna ekonomin.

Om dina inkomster minskar

Om dina inkomster minskar, ta reda på din rätt till social trygghet. Du kan t.ex. ha rätt till bostadsbidrag och utkomststöd. Skicka in dina ansökningar så snart som möjligt. Om det till exempel dröjer längre än väntat att få ett beslut om arbetslöshetsdagpenning, kan du ansöka om ekonomiskt stöd hos Folkpensionsanstalten (FPA) eller kommunens socialbyrå. På FPA:s webbplats finns en räknare med hjälp av vilken du kan bedöma din möjlighet att få en förmån som FPA betalar ut.

Om dina inkomster förändras, t.ex. på grund av permittering, är det bra att justera skattesatsen. Kontrollera också att skatteavdragen motsvarar din förändrade situation och att du har utnyttjat de avdrag som du har rätt till. Till exempel på grund av distansarbete kan du vid beskattningen ha lägre kostnader för arbetsresor, men i stället har du rätt till avdrag för arbetsrum.

Håll kontroll på viktiga utgifter

Det är viktigt att pengarna i första hand räcker till för nödvändiga utgifter. Ta hand om utgifterna för boende, mat och mediciner och betala telefonräkningen.

Anpassa din konsumtion till dina inkomster

  1. Kartlägg dina utgifter.
  2. Gruppera dina utgifter i nödvändiga och icke-nödvändiga.
  3. Anpassa utgifterna till inkomsterna och gallra bort extra utgifter för vilka pengarna inte räcker till.

Konkurrens- och konsumentverket: Har du ekonomiska problem på grund av coronaviruset? Överväg alternativ till snabblån.

Kom överens om alternativa arrangemang om du inte kan betala

Om du inte kan betala en faktura eller en skuld, be om mer betalningstid i god tid före förfallodagen. Du kan också komma överens om en ny betalningsplan. Räkna ut hur stort månadsbelopp du kan betala innan du avtalar om en ny betalningsplan. Om du har lån kan du av kreditgivaren be om uppskov med amorteringarna. Under uppskovet ska du betala räntor och kostnader för lånet.

Flera organisationer har gett anvisningar om hur man ska gå till väga med betalningar i den exceptionella situation som coronavirusepidemin har orsakat. Till exempel skatteförvaltningen och FPA har gett separata anvisningar om betalningsarrangemang.

Ska jag ta ett lån?

Om du tänker ta ett lån, tänk noga på om du kan betala tillbaka lånet. Om du upplever att din ekonomi har varit stram, fundera på om det nya lånet underlättar din ekonomiska situation eller om du istället kan gallra bland utgifterna.

Du kan också försöka avtala om en ny betalningsplan för dina nuvarande lån och på så sätt minska dina utgifter. Att betala en skuld med en annan skuld förbättrar sällan situationen.

Justitieministeriet bereder flera regeringspropositioner med syfte att underlätta situationen för dem som får ekonomiska svårigheter på grund av coronavirusepidemin. Syftet är i synnerhet att undvika onödiga konkurser och att hålla räntorna för konsumentkrediter på en skälig nivå.

Mer information om ändringarna finns i justitieministeriets pressmeddelande av den 3 april 2020

Temporära begränsningar i maximiräntan på och marknadsföringen av konsumentkrediter (pressmeddelande 25.6.2020)

Andra tips

– Många banker har meddelat att de beviljar amorteringsfritt för bolån.

– Vid behov kan du kontakta socialväsendet i din egen kommun och ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd. Mer information hittar du på din kommuns webbplats.

– Behöver du hjälp? Många städer och kommuner har utfärdat separata anvisningar om de tjänster som de erbjuder sina invånare under det rådande undantagstillståndet. Bekanta dig med serviceutbudet i din hemkommun.

– Diakoniarbetet i församlingarna i din region kan hjälpa till i akuta nödsituationer.

– Du vet väl att du kan kräva sänkta kostnader för snabblån

– Du vet väl att du kan reklamera en omotiverad faktura eller indrivningskostnad.

– Om du är företagare, kan du kontakta FöretagsFinlands rådgivningstjänst -ekonomihjälpen.

Anvisningar för företag med anledning av coronavirusutbrottet.

Garantistiftelsens tips i fall av ekonomiska problem på grund av coronakrisen (på finska)

Garantistiftelsen kan gå i borgen för saneringslån. (på finska)

I utsökningen kan gäldenärens försvårade ekonomiska situation under vissa förutsättningar beaktas. Kontakta din egen utmätningsman (Riksfogdeämbetets pressmeddelande 17.3.2020).

- Tidsbundna ändringar i utsökningslagstiftning på grund av coronavirusepidemin träder ikraft den 1 maj (pressmeddelande 30.4.2020)


 
Publicerad 6.7.2020