Utredning av inkomster

Utred och anteckna ditt hushålls samtliga inkomster och understöd som du får månatligen. Utnyttja lönebesked, anmälningar om förmåner, bankkontoutdrag och information i e-tjänster. Om du saknar vissa inkomstuppgifter kan du försöka minnas vilka inkomster ditt hushåll har och när pengar nästa gång kommer in på ditt konto.

Tänk på om dina inkomster kommer att förändras inom den närmaste tiden till exempel till följd av att din lön förhöjs, bostadsbidraget ändras eller utbetalningen av barnbidraget upphör. Beakta även potentiella inkomster som förändras beroende på månad, till exempel lönetillägg, dagtraktamenten och kilometerersättningar.

Kontrollera att förskottsinnehållningsprocenten ligger på en lämplig nivå och att du har ansökt om alla sociala förmåner som ditt hushåll har rätt till. Vid ansökan om förmåner bör du beakta att det kan ta flera veckor innan understöden betalas ut.

När du adderar nettolönen samt alla förmåner och andra inkomster för ditt hushåll, får du det belopp som är disponibelt för ditt hushåll per månad.

Exempel på olika inkomstslag:

 • löneinkomster (från huvudsyssla och bisysslor)
 • inkomster från näringsverksamhet
 • FPA:s pensioner
 • arbetspensioner
 • arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd
 • sjukdagpenning
 • studiepenning
 • moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning, stöd för hemvård
 • barnbidrag, underhållsstöd
 • bostadsbidrag
 • vårdbidrag, handikappbidrag
 • övriga inkomster, till exempel arvoden, hyresinkomster och kapitalinkomster.


 
Publicerad 31.12.2018