Tillgångar

Vid ekonomisk planering är det bra att beakta egna tillgångar. Med tillgångar avses penningvärdet för din egendom. Med egendom avses i sin tur föremål som du har äganderätt till.

Du kan använda din egendom som säkerhet för en kredit eller någon annan skuld. En bostadsaktie eller fastighet är egendom som oftast ställs som säkerhet.

Ibland kan det vara nödvändigt att sälja av egendomen för att betala tillbaka eller amortera på en skuld. Sådan egendom är exempelvis värdepapper, bolagsandelar, fondsparkonton, dödsboandelar och motorfordon.

 
Publicerad 31.12.2018